ონფორმაცია დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ განახლდება მალე…